Резервирајте и добијте ВИП третман 

Комплетна документација за технички преглед 5 минути

Приоритет на вработените во Станицата за технички преглег Кораб Ауто Контрол е да понудиме брза услуга и квалтитена проверка на вашето возило. Задоволните клиенти се наше задоволство затоа секогаш ги изненадуваме нашите клиенти со разни попусти и подароци !

 • Резервирајте Технички Преглед
 • Резервирајте Осигурување
Резервирајте Технички Преглед

Технички преглед

Loading...
Резервирајте Осигурување

Осигурување

Loading...

Услуги на Технички преглед 


Регистрација на возило 

 • Сообраќајна дозвола
 • Документ за идентификација ( лична карта на сопственикот )
 • Полиса за автоодговорност (може да се извади во Кораб Инс во нашите простории)
 • Возило на увид за да се изврши технички преглед   


За од правно лице дополнително : 

 • Полномоштво од фирмата за физичкото лице што го регистрира возилото со архивски печат и печат од фирма
 • Уплатници за ЈП Дршавни патишта и МВР (може да се
 • плати и во нашите простории со платежна картичка при што имате помала провизија)Услуги на Технички преглед 


Пробни таблици

 Полномошно за управување со туѓо моторно возило

 • Документ за идентификација ( лична карта )
 • Хомологација
 • Купопродажен договор
 • Царинска


Пробните табли се во важност од 5 дена 

 • Сообраќајна на сопственикот
 • Документ за идентификација (лична карта на сопственикот)
 • Пасош на корисникот на возилото (може Лична карта но Полномошното ќе важи за држави каде се поминува граница со лична карта)

 

За од правно лице дополнително:

 • Барање и печат од фирма

 

Полномошното е со важност од 1 година 


Услуги на Технички преглед 


Меѓународна возачка дозвола

Промена на сопственост

 • Возачка дозвола
 • Барање за возачка дозвола од МВР
 • 2 фотографии (45мм х 35мм)

 

Меѓународната возачка дозвола е со важност од 3 години, но доколку возачката дозвола е со важност помалку од 3 години до истекувањето во тој случај Меѓународната возачка дозвола е со важност колку возачката дозвола 

 • Документ за идентификација (лична карта на новиот сопственик)
 • Купопродажен договор
 • Сообраќајна дозвола 

Услуги на Технички преглед 


Пријава на возило од друг град

Вонреден технички преглед

 • Одјавена сообраќајна дозвола
 • Купопродажен договор 
 • Документ за идентификација (лична карта на новиот сопственик или нова лична карта, ако е сменета само адресата на живеење по лична карта)
 • Возило на увид 
 • Сообраќајна дозвола 
 • Возило на увид за да се изврши технички преглед 

Услуги на Техничка служба во соработка со АГС Контрол Скопје


Хомологација ЕО/АО

А-тест Кука

 • Царинска декларација
 • Купопродажен договор
 • Сообраќајна дозвола од возилото
 • Возило на увид

 

Олеснителна околност доколку возилото има СОС или потврда за исполнување на технички карактеристики во овој случај веднаш се изработува 

 • Документ за идентификација ( лична карта на сопственикот )
 • Сообраќајна дозвола 
 • Возило на увид 

Услуги на Техничка служба во соработка со АГС Контрол Скопје


А-тест Фолија

А-тест ТНГ

 • Документ за идентификација ( лична карта на сопственикот )
 • Сообраќајна дозвола 
 • Возило на увид 
 • Документ за идентификација ( лична карта на сопственикот )
 • Сообраќајна дозвола
 • Документи за монтираниот уред 
 • Возило на увид 

Услуги на Техничка служба во соработка со АГС Контрол Скопје


ПТЕУ (М6) 

 • Документ за идентификација ( лична карта на сопственикот )
 • Сообраќајна дозвола 
 • Возило на увид 

Spread the love
Побарајте понудаX
Побарајте понуда