ВИП третман за сите деловни партнери 

Кораб Ауто Контрол и Кораб инс со цел развој на деловната соработка во компаниите на кој им се потребни услуги од технички преглед и услуги од осигурување нудат можност за ВИП третмам за сите деловни партери на Кораб Групацијата.

Попусти и заштеди

Со користењето на услугите на Кораб Групацијата секогаш добивате , комбинирањето на услугите ви нуди попусти и заштеди а ВИП третманот ви го заштедува времето при регистрација на вашите компаниски возила или користење на некоја од нашите услуги.

Комбинирани понуди

Со осигурителното брокерско друштво Кораб Инс АД секогаш добивате комбинирана понуда од повеќе компании и секогаш заштедувате и време ресурси и нормално средствата на команијата . Ние ви нудиме и целиот процес за наплата на штета од осигурителната компанија.

Техничка служба во соработка со TUV Nort

Кораб Ауто Контрол во соработка со TUV Nort ви ги нуди услугите на техничката служба при што можете да направите Хомологација , АТЕСТ и М6 и други услуги кој се нудат од техничката служба .

ПОБАРАЈТЕ ПОНУДА

Spread the love
Побарајте понудаX
Побарајте понуда